Årsmøde 2023

Posted by in Møder, on 25. november 2022

Årsmøde 2023 

Tema: Kvalitet i det nære sundhedsvæsen – Et fælles ansvar!
Dato: Den 13. – 14. januar 2023
Sted: Hotel Nyborg Strand

                 


Præsentationer: 

FREDAG

Velkomst til årsmødet 2023
v/Louise Rabøl, forperson

Kvalitet i det nære sundhedsvæsen
v/Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen


Kan vi blive enige om, hvad der er god kvalitet?

Kvalitet set fra et patientperspektiv
v/Iben Berg Haugaard, analyse- og dokumentationschef, Danske Patienter

Kvalitet i almen praksis
v/Thomas Drivsholm, lektor ved KU og lægefaglig leder i KiAP

Kvalitet i et sygehusperspektiv
v/Søren Pihlkjær Hjortshøj, lægefaglig direktør, Regionshospital Nordjylland

Kvalitet i et kommunalt perspektiv
v/Anja Thoft Bach, sundheds- og omsorgschef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Sundhedsklynger, kvalitet og incitamenter – internationale erfaringer
v/Søren Rud Kristensen, lektor, DaCHE – Sundhedsøkonomisk Forskning, Syddansk Universitet


Parallelsessioner: 

Session A – Teknologi – løsninger til Kvalitet i det Nære Sundhedsvæsen – et fælles ansvar 

Birthe Dinesen og Peter Julius

Session B – Brugerinddragelse og samskabelse

Samskabelse i Psykiatrien i Region Nordjylland
v/Malene Terp og Emma Sigersen

Samskabelse i udvikling af beslutningsstøtteværktøj til personer med arvelig risiko for at udvikle bryst- og æggestokkræft
v/Steffen Klemmensen

Session C – Kultur, arbejdsmiljø og compassion

Compassion – en mulighed for at forebygge udbrændthed og styrke kvaliteten
v/Anna-Marie Bloch Münster, lægefaglig direktør, Sydvestjysk Sygehus

Compassion for hinanden – kollegial støtte når hverdagen udfordrer os
v/Katja Schrøder, jordemoder, ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet

Compassion i praksis
v/Louise Meedom, afdelingsleder, Bytoften Bo- og Aktivitetscenter

Session D – Kompetencer, uddannelse og videreuddannelse

Udfordringen set fra et kommunalt perspektiv
v/Anja Thoft Bach, sundheds- og omsorgschef, Ringkøbing-Skjern Kommune

Udfordringen set fra et hospitalsperspektiv
v/Annemarie Hellebek, hospitalsdirektør, Bornholms Hospital

Udfordringer set fra et praksisperspektiv
v/Thomas Drivsholm, lægefaglig leder i KiAP

Et bud på en løsning
v/Bibi Asklund, tidligere sundhedschef i Solrød Kommune, chefkonsulent i Komponent/Kommunernes udviklingscenter og projektleder af Det Nationale Kvalitetsprogram

Session E – Forskning 

Henning Boje Andersen

Søren Bie Bogh og Lars Morsø

Søren Valgren Knudsen

Heidi Shil Eddelien (Simon Grøntved)

Birthe Dinesen

Annika Porsborg Nielsen

Rikke Beckermann og Charlotte Laubek

Allan Riis

Ricko Damberg Nissen


LØRDAG

Polulation health management and quality improvement – what to do – and what not to do?
v/George Crooks, professor, Digital Health and Care Institute, Scotland

Kvalitet i sundhedsklyngerne
v/Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan skaber man samarbejde på tværs af organisationer?
v/Thim Prætorius, programleder, ph.d., Enhed for sammenhængende patientforløb g tværsektorielle indsatser

Afslutning på årsmødet
v/Louise Rabøl, forperson