Kvalitetshåndbogen.dk

Arbejdet med en elektronisk kvalitetshåndbog er under underarbejdelse.
Læs mere


Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner  Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling

3. udgave, september 2018 er nu tilgængelig.

Youtube kanal

Følg os på vores nye youtube kanal, hvor der løbende vil blive lagt små videoklip ind som inspiration til det kommende årsmøde den 10. - 11. januar 2020.

Youtube kanal

Videoklippene vil også være tilgængelige i selskabets LinkedIn gruppe.

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

 

Kalender

GENERALFORSAMLING (virtuel)

Dato: Onsdag den 10. juni 2020
Tid: Kl. 16.00 - 17.00
Sted: Virtuel

Vi har tidligere meldt ud, at den planlagte dato den 16. april 2020 for generalforsamlingen grundet COVID-19 blev udsat.

Det er derfor besluttet, at gennemføre generalforsamlingen virtuelt, og tilmelding derfor nødvendigt mhp. fremsendelse af information/vejledning med opkobling til virtuelt møderum, afstemning m.v.

Tilmelding (senest den 5. juni 2020)

Materiale til generalforsamlingen:
Dagsorden
Formandsberetning
Vedtægter
Vedtægter med forslag til vedtægtsændringer

Kandidater til bestyrelsen:
Vivi Pedersen
Lisbeth Kallestrup


Årsmøde 2020


Tid: Den 10. - 11. januar 2020
Sted: Hotel Nyborg Strand

Præsentationer fra årsmødet