Nyheder

DSKS Forskning tildelte på Årsmødet 2024 to oplægsholdere prisen for bedste mundtlige præsentation.

Som et eksempel på et stykke eksemplarisk kvalitets- og forbedringsarbejde blev Inger Markussen Gryet, fra Region Midt valgt grundet hendes præsentation af Reduction of cancellation of patients on the day of surgery.

Gryets præsentation var et eksempel på vigtigt, systematisk og lokalt forankret kvalitets- og forbedringsprojekt med potentiale for udbredelse. Den mundtlige præsentation var en eksemplarisk gennemgang af praksisnær anvendelse af forbedringsmetoder, der udfoldede sig som et eksempel på Rasmus Dahlberg, (faglig leder af Center for Samfundssikkerhed, krise- og katastrofeforsker, Forsvarsakademiet) beskrivelse af, hvordan vi skal løse komplekse problemer – ved at gennemføre mange små prøvehandlinger.

Som eksempel på meget relevant og flot formidlet forskning blev Lars Morsøs præsentation af Kommunal Rehabilitering efter Hospitalsindlæggelse – Mønstre og ulighedvalgt som et eksemplarisk eksempel.

Præsentationen bidrog med ny og vigtig viden om udfordringer i rehabiliteringsindsatsen og ulighed i sundhed og tydeliggjorde de barrierer, der ligger for forskning i dette felt grundet blandt andet manglende kommunale data.

Prisen blev desuden tildelt som en anerkendelse af det store arbejde, som både Lars og hans kolleger på Open, Syddansk Universitet lægger i forskning på områder, der taler tydeligt ind i Rikke Skovgård fra Danske Patienters perspektiv på- at for patienternes skyld skal der tænkes bredt og på tværs af sektorerne, også hvad angår forskning. Et område, hvor der desværre er meget lidt økonomisk funding.

Her på siden finder du også de øvrige præsentationer fra årsmødet.


DSKS Forskning har i forbindelse med Årsmødet 2024 modtaget mange flotte abstracts, heraf blev 6 udvalgt til mundtlig præsentation.

Præsentationerne gav anledning til meget relevante drøftelser og vidensdeling på sessionerne. Vi vil derfor gerne takke både forfatterne og deltagerne på sessionerne!

Traditionen tro valgte DSKS Forskningsudvalget at tildele to af præsentationerne en pris for bedste mundtlige præsentation ud fra princippet om at vælge både et eksempel på flot og relevant kvalitets- og forbedringsarbejde og et eksempel på spændende og flot forskningsarbejde.
Inger Markussen Gryet fra Region Midt blev udvalgt som eksempel på eksemplarisk kvalitets- og forbedringsarbejde og Lars Morsø fra Open, Syddansk Universitet blev valgt for meget relevant og flot formidlet forskning.

Kvalitetsguiden.dk

Kvalitetsguiden er ude!

Et opslagsværk, der kan danne en fælles ramme for kvalitetsudviklingen på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Kvalitetsarbejdet er i konstant udvikling, og der er mere end nogensinde før brug for, at vi får skabt et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitetsarbejdet. Her er guiden tænkt som et centralt værktøj.

Læs mere

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

Kalender

Dato: Den 29. - 30. august 2024
Sted: Oslo, Norge
Call for abstracts er åben indtil 24. april 2024
Læs mere

DSKS Forskning er medarrangør af konferencen.


Dato: Den 21. maj 2024
Sted: IDA Conference Center, København

Registrering og læs mere

Arrangementet arrangeres af DSKS Forskning og IDA Risk


Hospital at Home - omkalfatring af hospitalsbehandling

Seminar og generalforsamling
Dato: Den 24. april 2024
Seminar: Kl. 14.30 - 16.00
Generalforsamling: Kl. 16.15 - 17.00
Sted: Virtuelt

Tilmelding:
Tilmeld dig seminaret på følgende link. Efter tilmelding vil du modtage en bekræftelse og et link til det virtuelle mødelokale.
Ved spørgsmål kontakt Bitten Dahlstrøm på dsks@dadl.dk, telefon 3544 8401.

Materiale til generalforsamlingen:
Dagsorden
Beretning fra Forperson 
Årsregnskab 2024
Vedtægter

Kandidater til bestyrelsen:
Søren Rud Kristensen
Søren Valgreen Knudsen
Thomas Bo Drivsholm
Camilla Norby Larsen
Lotti Eggers-Kaas


Årsmøde 2024

Program og præsentationer