Kvalitetshåndbogen.dk

Arbejdet med en elektronisk kvalitetshåndbog er under underarbejdelse.
Læs mere


Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner  Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling

3. udgave, september 2018 er nu tilgængelig.

Youtube kanal

Følg os på vores nye youtube kanal, hvor der løbende vil blive lagt små videoklip ind som inspiration til det kommende årsmøde den 10. - 11. januar 2020.

Youtube kanal

Videoklippene vil også være tilgængelige i selskabets LinkedIn.

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

 

Kalender

Dato: Torsdag den 1. oktober 2020
Tid:
Kl. 14:30 – 16:30
Sted:
Digital opkobling eller fysisk deltagelse i Aalborg (Sygehus Nord), Aarhus (Regionshuset), Odense (OUH) eller København/Lyngby (DTU)

Tilmelding

Arrangør: Forskningsudvalget under DSKS


Sæt X i kalenderen den 8. - 9. januar 2021

Planlægningen af årsmødet 2021 er i gang,
så sæt allerede nu X i kalenderen.


GENERALFORSAMLING (virtuel)

Dato: Onsdag den 10. juni 2020
Tid: Kl. 16.00 - 17.00
Sted: Virtuel

Materiale til generalforsamlingen:
Dagsorden
Formandsberetning
Vedtægter
Vedtægter med forslag til vedtægtsændringer

Kandidater til bestyrelsen:
Vivi Pedersen - Valgt som ordinært medlem
Lisbeth Kallestrup - Valgt som suppleant


Årsmøde 2020


Tid: Den 10. - 11. januar 2020
Sted: Hotel Nyborg Strand

Præsentationer fra årsmødet