Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden - Fælles forståelse af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 

Arbejdet med en elektronisk kvalitetsguide er under udarbejdelse.
Læs mere


Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner  Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling

3. udgave, september 2018 er nu tilgængelig.

Youtube kanal

Følg os på vores nye youtube kanal, hvor der løbende vil blive lagt små videoklip ind som inspiration til det kommende årsmøde den 10. - 11. januar 2020.

Youtube kanal

Videoklippene vil også være tilgængelige i selskabets LinkedIn.

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

 

Kalender

Sæt X i kalenderen til årsmødet 2022
TEMA: Kvalitet i sundhedsvæsenet - det differentierede sundhedsvæsen
Dato: Den 7. - 8. januar 2022
Sted: Hotel Nyborg Strand

Program er under udarbejdelse.


KVALITETSKONFERENCE
Data, forbedringer og det lærende sundhedsvæsen

Sæt X i kalenderen.
Dato:
Den 2. - 3. november 2021
Sted:
Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Læs mere

Call for abstracts
Call for abstract (engelsk)
Abstract formular

Arrangører: DSKS, RKKP og DACS


Medlemsmøde og generalforsamling 

Dato: Onsdag den 21. april 2021
Tid: Kl. 14.30 - 17.00
Sted: Virtuelt

Medlemsmøde (kl. 14.30 – 16.15)

Du vil få mulighed for at høre præsentation af resultater fra innovative udviklings- og forskningsprojekter indenfor kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet.
Program

Se præsentationer og posters fra medlemsmødet (Forskningssymposium) her

Generalforsamling (kl. 16.15 – 17.00)