Om DSKS

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS) har til formål at fremme kvalitetsudvikling i sundhedssektoren i Danmark. DSKS er et forum for fremlæggelse og drøftelse af videnskabelige metoder til kvalitetsudvikling i sundhedssektoren, samt for præsentation og diskussion af resultaterne af brugen af disse metoder inden for sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering samt de understøttende funktioner.

Dette sker ved afholdelse af møder, symposier m.v., ved efteruddannelse af sundhedspersonale og gennem selskabets nyhedsbrev og arbejdet med at samle og synliggøre metoder til kvalitetsudvikling.

DSKS blev stiftet i 1991, fordi en tværfaglig kreds af fagpersoner fandt behov for at oprette et forum for kvalitetssikring og -udvikling.

DSKS ledes af en bestyrelse.

Anbefaling til sammensætning af bestyrelsen:
DSKS ønsker en bredt sammensat bestyrelse på tværs af fagligheder, landsdele, køn og sundhedsvæsenets aktører.


I DSKS drøftes videnskabelige metoder til kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.
Vi er en anerkendt høringspart.
Vi er en kritisk røst i kvalitetsdebatten i Danmark og internationalt.
37 organisationer og 168 privatpersoner er medlemmer af DSKS. Se dem her.

 

Vedtægter

Referater fra generalforsamlinger