Publikationer

DSKS har medvirket i følgende publikationer:

Kronikker og artikler
“Hvor er perspektiverne på kvalitet i de 21 sundhedsklynger” Altinget den 22. juni 2021
Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner & Metodehåndbog i kvalitetsudvikling DSKS
Kvalitetsløft til sundhedsvæsenet Jyllands-Posten den 25. maj 2016
“Et sundhedsvæsen ramt af registreringspsykose” Dagens Medicin den 17. marts 2014
Jubilæumsskrift. Januar 2011. Bestyrelsen og Kasper Boas Pedersen
Kvalitetsmodel med fejl og mangler

 

Dagens Medicin
Den Danske Kvalitetsmodel set i et kvalitetsudviklingsperspektiv Tidsskrift for dansk sundhedsvæsen nr. 10, december 2007. Udarbejdet af Jan Mainz og Vibeke Krøll
Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner

 

DSKS
(Udgave fra 2003, henvises til opdateret udgave fra 2016)
Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Lærebog for postgraduat efter- og videreuddannelse. DSKS. København: Munksgaard, 2001 Johan Kjærgaard et al (red).
Audit – en metode til kvalitetsudvikling af klinisk praksis Gerda Blomhøj og Jan Mainz.
Ugeskr. Læger. Klaringsrapport No. 9. 2000.
Overvågning og forbedring af lægefaglige kerneydelser.
Brug af indikatorer
. Klaringsrapport 1999;12
Kjærgaard J, M
 Guide til litteratursøgning i PubMed  DSKS

 

Tidligere trykte nyhedsbreve fra DSKS
DSKS udgiver ikke længere trykte nyhedsbreve, men udelukkende i elektronisk form. Du kan læse de gamle numre her:

Nyhedsbrev nr. 3 – 2010.
Nyhedsbrev nr. 2 – 2010.
Nyhedsbrev nr. 1 – 2010.

2009

Nyhedsbrev nr. 4 – 2009.
Nyhedsbrev nr. 3 – 2009.
Nyhedsbrev nr. 2 – 2009.
Nyhedsbrev nr. 1 – 2009.


2008
Nyhedsbrev nr. 4 – 2008
Nyhedsbrev nr. 3 – 2008
Nyhedsbrev nr. 2 – 2008
Nyhedsbrev nr. 1 – 2008


Nyhedsbreve fra 2000 – 2007 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.