Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden er kort fortalt et fælles opslagsværk med de mest anvendte og anerkendte begreber, metoder og værktøjer til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet.

Hvem henvender guiden sig til?
Kvalitetsguiden henvender sig til alle, der arbejder med kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet helt tæt på borgere og patienter, uanset om man har sin daglige gang i en kommune, i almen praksis eller på et hospital.

Ambitionen er, at guiden skal understøtte samarbejde og videndeling om kvalitetsudvikling mellem alle sundhedsvæsenets aktører. Det er derfor vores håb og forventning, at Kvalitetsguiden bliver et vigtigt redskab i det konkrete kvalitetsarbejde, men også at den kommer til at bidrage til en fælles kultur og retning for kvalitetsudvikling på tværs af sektorer – alt sammen i kampen for et sundhedsvæsen af høj kvalitet for patienter og borgere.


Kvalitetsguiden - Fælles forståelse af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Kvalitetsudvikling er en central aktivitet i den daglige stræben efter at levere de bedst mulige sundhedsydelser til patienter i det danske sundhedsvæsen. På tværs af sektorerne findes en lang række miljøer, som har fokus på at udvikle kvaliteten af sundhedsvæsenets ydelser. Det arbejde er vigtigt og godt, men det kan blive endnu bedre og bredes længere ud i sundhedsvæsnet – så det kommer alle borgere til gavn, uanset hvilke dele af sundhedsvæsenet de har brug for.

I samarbejde med sundhedsfagligt personale og kvalitetsmedarbejdere har  Dansk Selskab for Kvalitetsudvikling i Sundhedssektoren taget initiativ til at indsamle viden om kvalitetsudvikling, og dermed skabe en fælles forståelse om metoder og inspiration til kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.

Resultatet er en elektronisk kvalitetsguide, der indeholder beskrivelser og links til anvendte og udbredte kvalitetsudviklingsmetoder. Formålet er at skabe én samlet indgang til viden om kvalitetsudvikling, som er relevant og meningsfuld for sundhedsfagligt frontpersonale og kvalitetsmedarbejdere i hele sundhedsvæsenet.

Manglende overblik over redskaber til kvalitetsudvikling

En barriere for den videre udvikling og udbredelse af kvalitetsudviklingsarbejdet er, at der mangler sammenhæng mellem de forskellige indsatser og på tværs af sektorer. Det afspejler sig blandt andet helt konkret i, at der har manglet et overblik over, hvilke begreber, metoder og processer, der anvendes til forskellige formål og i hvilke opgaver – og manglet en fælles forståelse af, hvilke metoder der virker til hvad.

Dertil kommer, at samarbejdet om kvalitetsudvikling på tværs af sektorer kun sker i begrænset omfang. Den manglende videndeling og koordinering kan give anledning til misforståelser, uhensigtsmæssig brug af ressourcer, uensartet implementering og langsommelig udbredelse af metoder og processer, der fungerer i praksis og reelt bidrager til at øge kvaliteten for patienter og borgere.

Der er lige nu en bevægelse i gang, hvor kvalitetsudviklingen rykker længere ud i sundhedsvæsenets frontlinje. Det afspejler sig blandt andet i Det nationale kvalitetsprogram, der lægger op til, at kvalitetsudviklingen skal ske i alle dele af sundhedsvæsenet – og ikke kun i kvalitetsafdelinger med enkelte medarbejdere dedikeret til opgaven. Den skal i højere grad kobles med den sundhedsfaglige hverdagspraksis i kommuner, almen praksis og på hospitaler.

Et valideret opslagsværk

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren ønsker at imødekomme denne udvikling og styrke betingelserne for en øget videndeling om kvalitetsudvikling på tværs af sektorer ved at skabe et fælles overblik - et valideret opslagsværk - over de mest anerkendte og anvendte begreber og metoder til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenets frontlinje. Det gælder både metoder, der kan understøtte tværsektorielt samarbejde, men også metoder der er helt centrale i de enkelte sektorer.