Links

DSKS anbefaler en række gode links til forskning inden for kvalitet. Se dem her:

Bog: Læge kend din kvalitet En håndbog for læger i kvalitetsudvikling

Bog: Hvad har sundhedsvæsenet lært af covid-19

Det differentierede Sundhedsvæsen - Temanummer i Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen

Society for participatory medicine

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien har lanceret et nyt online-værktøj, som samler instituttets vejledninger i en grafisk fremstilling af patientforløb.

Center for kliniske retningslinier

The Health Foundation www.health.org.uk/publications (Rapporter udarbejdet af The National Health Foundations gennemgribende forskningsarbejde på kvalitetsområdet.)

Begrebsbasen www.sundhedsdata.iterm.dk  (begrebsbase udviklet af det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS))