Årsmøde 2024

Posted by in Møder, on 9. oktober 2023

Årsmødet 2024

       

Deltagerliste


Præsentationer:

FREDAG

Velkomst til årsmødet 2024
v/ Louise Rabøl, forperson 

Åbningstale
v/ Sophie Løhde, Indenrigs- og sundhedsminister

___________________________________________________________________________________

Katastrofal kriseledelse
v/ Rasmus Dahlberg, faglig leder af Center for Samfundssikkerhed, krise- og katastrofeforsker, Forsvarsakademiet

 

Perspektiver på skandaler – Hvad kan vi lære?

v/ Peter Nerstrøm, overlæge, tidligere ansat på Mave-Tarm-Kirurgi Aarhus Universitetshospital

v/ Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune

v/ Kristina Lund Jørgensen, journalist på TV2, ekstern lektor på Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”Konstruktiv journalistik”

v/ Michael Daugbjerg, seniorpartner, Implement Healthcare med udgangspunkt i Implement Analysen fra Mave-Tarm-Kirurgi på Aarhus Universitetshospital

v/ Rikke Skovgaard, kommunikationschef, Danske Patienter

_____________________________________________________________________________________

Parallelsessioner:

Session A: Ledelsesperspektiv. Forebyggelse af forråelse
v/ Louise Schwartz, specialpsykolog, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi


Session B: Hvad lover vi patienterne?

v/ Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt
v/ Louise Prahl Bårris, FTR for DSR og næstformand FMU, Sygehus Lillebælt
v/ Jan Faldt Bentsen, formand for patient og pårørende rådet (PPR), Kolding Sygehus


Session C: Kan vi forbygge kriser og kvalitetssvigt gennem omsorg?

v/ Elisabeth Assing Hvidt, lektor, mag.art., ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning, lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA)

v/ Camilla Norby Larsen, forstander og Sanni Frost Kopenhagen, faglig leder, fra plejehjemmet Poppelbo/Lærkebo i Københavns Kommune

v/ Kirstine Hansen, oversygeplejerske og Birgitte Vestenaa chefsygeplejerske, Bedøvelse og Intensiv Esbjerg og Grindsted sygehus


Session D: Kan vi forudsige og forbygge kriser vha. data?

v/ Jens Winther Jensen, direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

v/ Martin Bøgsted, professor, centerleder ved Center for Clinical Data Science (CLINDA), Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

v/ Søren Paaske Johnsen, leder af Center for Sundhedstjeneste-forskning, professor Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet


Session E: Forskning

Reduction of cancellation of patients on the day of surgery
v/ Inger Markussen Gryet

Omfang og mønstre af uhensigtsmæssige fødselsoplevelser, der ikke klages over – afdækning af mørketal
v/ Lars Morsø

The application of Resilience Assessment Grid: A managerial tool?
v/ Mariam Safi

Importance of GP Contact on Readmission Rate Following Psychiatric Acute Care: A Danish Nationwide Study
v/ Søren Bie Bogh

Kommunal Rehabilitering efter Hospitalsindlæggelse – Mønstre og ulighed
v/ Lars Morsø

Hjemmebehandling til sårbare patienter? Best practice cases fra to klinikker
v/ Annika Porsborg Nielsen

_______________________________________________________________________________________

LØRDAG

Kan bedre strukturer være svaret på sundhedsvæsnets kriser?
v/ Sidsel Vinge, medlem af Strukturkommissionen, konsulent, tidligere projektchef i VIVE og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune

Kan mere robusthed være svaret på sundhedsvæsenets kriser?
v/ Mickael Bech, medlem af Robusthedskommissionen, professor i sundhedsledelse- og politik, Syddansk Universitet

Hvornår opstår kravet om (uhensigtsmæssig) dokumentation?
Kommer det af skandaler, og kan dokumentation forebygge skandaler?
v/ Sarah Wadmann, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Scandals: the importance of organizational resilience and speaking up
v/ Russell Mannion, professor of Health Systems, Health Services Management Centre, University of Birmingham

Afrunding af årsmødet
v/ Louise Rabøl, forperson 

 


Godkendt ved Fonden for Almen Praksis. Aktivitetsnummer: 2024-0376