Medlemsskab

Som medlemmer i DSKS optages:

Alle personer der interesserer sig for kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.
Organisationer og virksomheder inden for eller med relation til sundhedssektoren og med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab.

Indmeldelse

Kontingent:

Årligt kontingent sv.t. nedenstående skema.

Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvorfor den enkelte læge derudover skal betale 250 kr. for et medlemskab af LVS, og ikke-lægelige medlemmer skal betale 200 kr. for et medlemskab. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere videnskabelige selskaber.

Adresse
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS)
c/o Lægeforeningen
Att.: Bitten Dahlstrøm
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Tlf.: 3544 8401
E-mail: dsks@dadl.dk

Nyhedsbreve

Hvis du melder dig til DSKS' nyhedsbrev, er du sikker på at få direkte information om vores arrangementer og nyheder.

Listen anvendes kun i begrænset omfang. Den er dog en vigtig kilde til information om vores aktiviteter, herunder årsmødet.

Tilmeld dig DSKS' nyhedsbrev