Aktiviteter

Klinisk Kvalitet 2024
Klinisk Kvalitet 2024Sæt X i kalenderen til konferencen “Klinisk Kvalitet 2024” Dato: Den 30. – 31. oktober 2024 Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center Programmet offentliggøres i løbet af de næste måneder, men du kan allerede nu sikre dig en plads ved årets konference – her Call for abstract – åbner 23. maj – læs mere her [...] Read more...
Seminar og generalforsamling
Seminar og generalforsamlingEmne: Hospital at Home – omkalfatring af hospitalsbehandling Tilmelding: Tilmeld dig seminaret på følgende link. Efter tilmelding vil du modtage en bekræftelse og et link til det virtuelle mødelokale. Ved spørgsmål kontakt Bitten Dahlstrøm på dsks@dadl.dk, telefon 3544 8401. Program:  Kl. 14.30 – 16.00: Seminar Kl. 16.00 – 16.15: Pause Kl. 16.15 – 17.00: Generalforsamling Program til Seminar Præsentationer: “Influenzer – det prisvindende innovative hjemmehospital” v/ Thea Kølsen Fischer, Professor og forskningschef, Nordsjællands Hospital Erfaringer fra kommunalt perspektiv v/ Solveig Christiansen, Sundheds- og ældrechef, Nyborg Kommune Erfaringer fra almen praksis v/ Thomas Bo Drivsholm, Lægefaglig leder, KiAP og praktiserende læge, ph.d., lektor ved KU “Hvorfor er begrebet eSundhedsvæsenet bedre end eHospitalet?” v/ Klaus Larsen, IT-direktør, Region Nordjylland Materiale til generalforsamlingen: Dagsorden Beretning fra Forperson  Årsregnskab 2024 Vedtægter Kandidater til bestyrelsen: Søren Rud Kristensen Søren Valgreen Knudsen Thomas Bo Drivsholm Camilla Norby Larsen Lotti Eggers-Kaas [...] Read more...
Årsmøde 2024
Årsmøde 2024Årsmødet 2024         Deltagerliste Præsentationer: FREDAG Velkomst til årsmødet 2024 v/ Louise Rabøl, forperson  Åbningstale v/ Sophie Løhde, Indenrigs- og sundhedsminister ___________________________________________________________________________________ Katastrofal kriseledelse v/ Rasmus Dahlberg, faglig leder af Center for Samfundssikkerhed, krise- og katastrofeforsker, Forsvarsakademiet   Perspektiver på skandaler – Hvad kan vi lære? v/ Peter Nerstrøm, overlæge, tidligere ansat på Mave-Tarm-Kirurgi Aarhus Universitetshospital v/ Lene Jensen, omsorgschef, Randers Kommune v/ Kristina Lund Jørgensen, journalist på TV2, ekstern lektor på Syddansk Universitet og forfatter til bogen ”Konstruktiv journalistik” v/ Michael Daugbjerg, seniorpartner, Implement Healthcare med udgangspunkt i Implement Analysen fra Mave-Tarm-Kirurgi på Aarhus Universitetshospital v/ Rikke Skovgaard, kommunikationschef, Danske Patienter _____________________________________________________________________________________ Parallelsessioner: Session A: Ledelsesperspektiv. Forebyggelse af forråelse v/ Louise Schwartz, specialpsykolog, cand.psych.aut., specialist og supervisor i psykoterapi Session B: Hvad lover vi patienterne? v/ Hanne Andersen, sygeplejefaglig direktør, Sygehus Lillebælt v/ Louise Prahl Bårris, FTR for DSR og næstformand FMU, Sygehus Lillebælt v/ Jan Faldt Bentsen, formand for patient og pårørende rådet (PPR), Kolding Sygehus Session C: Kan vi forbygge kriser og kvalitetssvigt gennem omsorg? v/ Elisabeth Assing Hvidt, lektor, mag.art., ph.d., Institut for Sundhedstjenesteforskning, lektor, Forskningsenheden for Almen Praksis (FEA) v/ Camilla Norby Larsen, forstander og Sanni Frost Kopenhagen, faglig leder, fra plejehjemmet Poppelbo/Lærkebo i Københavns Kommune v/ Kirstine Hansen, oversygeplejerske og Birgitte Vestenaa chefsygeplejerske, Bedøvelse og Intensiv Esbjerg og Grindsted sygehus Session D: Kan vi forudsige og forbygge kriser vha. data? v/ Jens Winther Jensen, direktør i Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram v/ Martin Bøgsted, professor, centerleder ved Center for Clinical Data Science (CLINDA), Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital v/ Søren Paaske Johnsen, leder af Center for Sundhedstjeneste-forskning, professor Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet Session E: Forskning Reduction of cancellation of patients on the day of surgery v/ Inger Markussen Gryet Omfang og mønstre af uhensigtsmæssige fødselsoplevelser, der ikke klages over – afdækning af mørketal v/ Lars Morsø The application of Resilience Assessment Grid: A managerial tool? v/ Mariam Safi Importance of GP Contact on Readmission Rate Following Psychiatric Acute Care: A Danish Nationwide Study v/ Søren Bie Bogh Kommunal Rehabilitering efter Hospitalsindlæggelse – Mønstre og ulighed v/ Lars Morsø Hjemmebehandling til sårbare patienter? Best practice cases fra to klinikker v/ Annika Porsborg Nielsen _______________________________________________________________________________________ LØRDAG Kan bedre strukturer være svaret på sundhedsvæsnets kriser? v/ Sidsel Vinge, medlem af Strukturkommissionen, konsulent, tidligere projektchef i VIVE og tidligere sundhedschef i Gladsaxe Kommune Kan mere robusthed være svaret på sundhedsvæsenets kriser? v/ Mickael Bech, medlem af Robusthedskommissionen, professor i sundhedsledelse- og politik, Syddansk Universitet Hvornår opstår kravet om (uhensigtsmæssig) dokumentation? Kommer det af skandaler, og kan dokumentation forebygge skandaler? v/ Sarah Wadmann, seniorforsker, VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd Scandals: the importance of organizational resilience and speaking up v/ Russell Mannion, professor of Health Systems, Health Services Management Centre, University of Birmingham Afrunding af årsmødet v/ Louise Rabøl, forperson    Godkendt ved Fonden for Almen Praksis. Aktivitetsnummer: 2024-0376 [...] Read more...
Hvad kan periodisk recertificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?
Hvad kan periodisk recertificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?Dato: Onsdag den 6. september 2023 Tid: Kl. 17.00 – 19.30 Sted: IDA Mødecenter eller virtuelt Tilmelding og pris: Fysisk seminar: Medlemmer af IDA Risk / DSKS / SimTrans: 50 kr., Andre: 200 kr. Tilmelding: Link til tilmelding (senest 4. september) Webinar: Gratis Tilmelding webinar: Link til webinar Program I flere brancher diskuterer man behovet for regelmæssig re-certificering af personale, som yder en sikkerhedskritisk indsats. På seminaret vil eksperter fra luftfart og medicin fortælle om erfaringer og udfordringer – med perspektiv også for andre brancher. Program 17.00 Velkommen ved Henning Boje Andersen (IDA Risk / DSKS / SimTrans) 17.10 Trafikpiloters halvårlige test – Periodic Proficiency Check. Er praksis for recertificering af piloter et forbillede for andre? Nicolaj Bondo Rasmussen (luftkaptajn, cheftræner ved SunClass Airline) 17.45 Recertificering af flyveledere: Tekniske og human factors-færdigheder.  Kan eksamenspres m.m. give negative virkninger for sikker og effektiv drift? Carsten Bie (flyveleder, assessor, Naviair). 18.00 Sandwiches & Networking 18.20 Er det på tide at indføre recertificering af kirurger? Hvilke praktiske og politiske barrierer forhindrer det? Lars Konge (professor, forskningschef CAMES, Rigshospitalet) 19.05 Debat (faciliteres v. Marie Lund og Inger Siemsen) 19.30 Tak for i aften Seminaroplæg Inden for luftfart har man i mere end et halvt århundrede haft internationalt aftalte krav til regelmæssig test af trafikpiloters professionelle kompetencer og i de seneste årtier ikke blot omfattende en vurdering af tekniske færdigheder men også ikke-tekniske færdigheder (sociale og kognitive). Flere andre sikkerhedskritiske brancher – medicin, søfart, banetransport, procesindustri, nukleare anlæg – overvejer eller har påbegyndt re-certificeringsprogrammer for personale hvis indsats er nødvendig for sikkerheden. På seminaret vil eksperter fremlægge erfaringer fra luftfart og medicin med vægt på såvel krav og praksis som udfordringer. Hvad kan andre brancher lære fra luftfartens årelange erfaring? Kaptajn og cheftræner Nicolai Bondo Rasmussen (SunClass Airline) beskriver krav og indhold i den veletablerede praksis for re-certificering af trafikpiloter (Periodic Proficiency Check). Han påpeger at luftfart har igennem de sidste fem årtier udviklet sig til at være en yderst sikker transportform. Hvad er opskriften som har tilsikret dette? Vi har et stramt reguleret område, både med henblik på vedligehold af materiale og piloters færdigheder. Certificering, recertificering og nylig erfaring er afgørende faktorer for, at piloter kan flyve sikkert og effektivt fra A til B. Certificeringen indebærer at piloter jævnligt bliver trænet og testet i deres færdigheder, viden og problemløsning af normale, unormale og nødsituationer. Sammensætningen af piloters træning vil blive gennemgået i et historisk perspektiv for at belyse udviklingen og læringen som luftfart har været igennem inden for træning og checking. Flyveleder og assessor Carsten Bie (Naviair) beskriver hvordan dansk flyveledelse siden 2005 har gennemført proficiency check som følge af et krav fra EASA (den europæiske organisation for luftfart under EU). Reglerne åbner op flere måder at udføre check af kompetencer. Oplægget vil beskrive både de praktiske elementer i et check, men også de mere bløde human factors-sider, herunder hvordan en professionel certificeret flyveleder opfatter at underlægge sig en årlig test for at bevare sit certifikat. Der er flere bud på metoder og teknikker til at vurdere menneskers evne til at evaluere og håndtere problemer, at træffe beslutninger under tidspres og usikkerhed og at sikre, at alle nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer kommer til rettidig anvendelse. Professor Lars Konge minder os om, at når man bliver indlagt på et sygehus er det en ”høj-risiko aktivitet” – på niveau med bungee-jumping og faldskærmsudspring. Fejl i sundhedsvæsnet anslås at være den tredje-hyppigste dødsårsag – kun overgået af hjerte-kar-sygdomme og kræft. Hvis der var samme fokus på patientsikkerhed, som der er på passagersikkerhed inden for luftfart, ville man kunne spare hundredvis af liv hvert år i Danmark. Regelmæssig simulationstræning og re-certificering kan højne sikkerheden, men bruges kun i meget beskedent omfang i det danske sundhedsvæsen. Groft sagt skal en speciallæge gentagne gange demonstrere inkompetence for at miste den ellers livsvarige certificering. Seminaret afsluttes med debat om fordele og udfordringer ved re-certificering i forskellige brancher. [...] Read more...
Klinisk Kvalitet 2023
Klinisk Kvalitet 2023Tema: ”Kvalitetsudvikling, der virker i hverdagen” Dato: Den 30. – 31. oktober 2023 Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter   [...] Read more...
Klinisk Kvalitetskonference 2023
Klinisk Kvalitetskonference 2023Tema: ”Kvalitetsudvikling der virker i hverdagen” Dato: Den 30. – 31. oktober 2023 Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter Call for abstracts [...] Read more...
Seminar og generalforsamling
Seminar og generalforsamlingEmne: Robusthed, kvalitet og fremtidens sundhedsvæsen Tilmelding: Link til tilmelding Program:  Kl. 14.30 – 16.00: Seminar Kl. 16.00 – 16.15: Pause Kl. 16.15 – 17.00: Generalforsamling Program til seminar  Præsentationer: Patienternes anbefalinger til robusthed v/Annette Wandel, vicedirektør, Danske Patienter Anbefalinger fra den norske Helsepersonellkommisjon v/Gunnar Bovim, kommissonsformand Materiale til generalforsamlingen: Dagsorden Beretning fra Forperson Årsregnskab 2022 Vedtægter Forslag til vedtægtsændringer Kandidater til bestyrelsen: Mickael Bech (genvalg) Marie Højriis Storkholm (genvalg) Lisbeth Kallestrup (genvalg) Annette Wandel(genvalg) Lone Thomsen Birgitte Vestenaa Anja Thoft Bach [...] Read more...
AFLYST – Netværk for juniorforskere indenfor sundhedstjenesteforskning
AFLYST – Netværk for juniorforskere indenfor sundhedstjenesteforskningSkab det bedste udgangspunkt for en karriere indenfor sundhedstjenesteforskning. Udvid dit forskningsmæssig netværk og bliv god til at skabe nye forskningsideer. DSKS’ forskningsudvalg afholder netværksmøder for juniorforskere indenfor sundhedstjenesteforskning. Netværksmøderne vil give dig mulighed for at få sparring og feedback fra seniorer indenfor sundhedstjenesteforskning og få udbredt kendskabet til dit eget forskningsområde. Andet møde i DSKS’ forskningsudvalgs netværk for juniorforskere afholdes: Den 10. maj 2023 kl. 14.00-16.00 i Sundheds og Kvartershus, Fyrkildevej 7, 9220 Ålborg Ø Man tilmelder sig netværket for juniorforskere via mail til dsks@dadl.dk Indsend 250-300 ord om dit forskningsområde og et billede af dig selv inden 1. maj 2023, som rundsendes til deltagerne. Angiv derudover om du ønsker at pitche en forskningsidé og få sparring herpå. Vi glæder os til at se dig.   Med venlig hilsen DSKS’ forskningsudvalg Søren Paaske Johnsen, Charlotte Laubek og Pia Kjær Kristensen Program [...] Read more...
Seminar – Building Evaluation Capacity in the Public and Health Sectors
Seminar – Building Evaluation Capacity in the Public and Health SectorsDato: Onsdag den 10. maj 2023 Tid: Kl. 17.00 – 19.00 Sted: Sundheds og Kvartershuset, Fyrkildevej 7, 9220 Aalborg Ø eller virtuelt. Tilmelding Tilmelding: Link til tilmelding (både fysisk og virtuelt) Deltagelse er gratis. Program Seminar with Isabelle Bourgeois from the University of Ottawa, Canada In the Danish Public and Health Sectors, there is an increasing awareness that evaluations must contribute to learning and support ongoing development and improvement. For this reason, there is a need for both individual and organizational capacity to carry out and use evaluations within the organizations, for precisely these purposes. At this research seminar, one of the leading researchers within Evaluation Capacity Building: Isabelle Bourgeois gives us an introduction to what we know in terms of research about Building Evaluation Capacity: What works for whom, how and why? The Research Committee of the Danish Society for Quality in Health Care (DSKS) and the Board of the Danish Evaluation Society (DES) invite you to this joint research seminar.  The theme is: Building Evaluation Capacity in the Public and Health Sectors. The seminar takes place in English. Online participation is possible. [...] Read more...
AFLYST – Hvad kan periodisk re-certificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?
AFLYST – Hvad kan periodisk re-certificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?Dato: Mandag den 27. februar 2023 Tid: Kl. 17.00 – 19.30 Sted: IDA Mødecenter eller virtuelt Tilmelding og pris: Fysisk seminar: Medlemmer af IDA Risk / DSKS / SimTrans: 50 kr., Andre: 200 kr. Tilmelding: Link til tilmelding (senest 24/2) Webinar: 50 kr. (uanset evt. Medlemskab) Tilmelding webinar: Link til webinar Program I flere brancher diskuterer man behovet for regelmæssig re-certificering af personale, som yder en sikkerhedskritisk indsats. På seminaret vil eksperter fra luftfart og medicin fortælle om erfaringer og udfordringer – med perspektiv også for andre brancher. Program 17.00 Velkommen ved Henning Boje Andersen (IDA Risk / DSKS / SimTrans) 17.05 Muligheder og udfordinger for re-certifisering for kirurger. Lars Konge (professor, forskningschef, Cames/Rigshospitalet) 17.50 Trafikpiloters halvårlige test – Periodic Proficiency Check. Nicolaj Bondo Rasmussen, (luftkaptajn, cheftræner ved SunClass Airline) 18.20 Sandwiches & Networking 18.50 Re-certificering af flyveledere: Tekniske og human factors-færdigheder; oplevelse af eksamenspres m.m. Carsten Bie (flyveleder, assessor). 19.05 Debat (faciliteres Inger Siemsen, Marie Lund) 19.30 Tak for i aften   Beskrivelse Inden for luftfart har man i mere end et halvt århundrede haft internationale aftalte krave til regelmæssig test af trafikpiloters professionelle kompetencer og i de seneste årtier ikke blot omfattende en vurdering af tekniske færdigheder men også ikke-tekniske færdigheder (sociale og kognitive). Flere andre sikkerhedskritiske brancher – medicin, søfart, banetransport, procesindustri, nukleare anlæg – overvejer eller har påbegyndt re-certificeringsprogrammer for personale hvis indsats er nødvendig for sikkerheden. På seminaret vil eksperter fremlægge erfaringer fra luftfart og medicin med vægt på  såvel krav og praksis men også på udfordinger. Muligheder og udfordringer for etablering af re-certificering for kirurger vil blive beskrevet af  professor Lars Konge, som er leder af forskning og simulation på CAMES, en af verdens førende institutioner inden for medicinsk og kirurgisk simulation. Kaptajn og cheftræner Nicolai Bondo Rasmussen (SunClass Airline) beskriver krav og indhold i den veletablerede praksis for re-certificering af trafikpiloter (Periodic Proficiency Check) Flyveleder og assessor Carsten Bie (Naviair) beskriver hvordan dansk flyveledelse siden 2005 har gennemført proficiency check som følge af et krav fra EASA (den europæiske organisation for luftfart under EU). Reglerne åbner op flere måder at udføre check af kompetencer. Oplægget vil beskrive både de praktiske elementer i et check, men også de mere bløde human factors-sider, herunder hvordan en professionel certificeret flyveleder opfatter at underlægge sig en årlig test for at bevare sit certifikat. Der er flere bud på metoder og teknikker til at vurdere menneskers evne til at evaluere og håndtere problemer, at træffe beslutninger under tidspres og usikkerhed og at sikre, at alle nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer kommer til rettidig anvendelse. Seminaret afholdes som samtidigt fysisk møde og webinar og er arrangeret af IDA Risk, Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet samt SimTrans. [...] Read more...