Årsmøde 2018

 

Sammenhæng i kvalitetsarbejdet – fra patient til minister

Tid: Den 12. – 13. januar 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand

Program

__________________________________________________________________________________________________

Præsentationer:

FREDAG

Åbning af årsmødet 2018
v/Henrik Stig Jørgensen, formand

Tema 1: Patienten sætter rammen

Hvad skal kvalitetsarbejdet understøtte ud fra patientens perspektiv?
v/Annette Wandel, vicedirektør i Danske Patienter og ViBIS

Hvad er kvalitet i mit møde med sundhedsvæsenet?
v/Sarah Cecilie Tscherning, patient med cystisk fibrose, adjunkt VIA University College

 

Tema 2: Kvalitet tæt på patienten

Kvalitetsarbejde og kvalitetsledelse i almen praksis
v/Claus Rendtorff, praktiserende læge på Vesterbro, tidligere leder af kvalitetsarbejde i København Kommune og formand for fælles kvalitetsudvalg for DSAM og PLO

Kvalitetsarbejde og kvalitetsledelse i den kommunale pleje
v/Vibeke Helboe Aakjær Dahmen, viceområdechef, Aarhus Kommune
v/Helen Kæstel, sygeplejechef, Ældre- og Sundhed, Aalborg Kommune

Kvalitetsarbejde og kvalitetsledelse på sygehus
v/Helen Bruun, kvalitetskoordinator, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus
v/Kirsten D. Bisgaard, oversygeplejerske, Medicinsk afdeling, Vejle Sygehus

 

Tema 3: Grupper

1. Sammenhæng i sundhedsvæsenet – har du ideer til forbedringer?
v/Charlotte Hjort, kontorchef, Styrelsen for Patientsikkerhed
v/Søren Birkeland, overlæge, Center for Kvalitet

2. Combining healthcare learning Networks and patient centered registries – Inspiration for quality improvement in Denmark?
v/Christian von Plessen, centerchef, Center for Kvalitet
v/Katrine A. Nielsen, afdelingsleder, RKKP
v/Charlotte Lindegaard Nielsen, landsformand, Colitis-Crohn Foreningen
v/Helle Boelsmand Bak, chefkonsulent, LKT Antibiotika, Region Hovedstaden
v/Carole Lannon, MP MPH, Senor Faculty Lead, Learning Networks Program

3. 3 Tværsektorielle utilsigtede hændelser – hvordan skaber vi fælles læring?
v/Birgit Dall Hersland, kvalitetskonsulent/risikomanager, Vejle Kommune og Maya Damgaard Larsen, kvalitetskonsulent/risikomanager, Aarhus Kommune

4. Hvordan kan lærings- og kvalitetsteams understøtte sammenhæng i kvalitetsarbejdet?
v/Maria Frank, specialkonsulent, Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark og Inger Margrete D. Siemsen, Center for Sundhed, Region Nordjylland

5. Hvordan kan patientinddragelse og patientrapporterede outcome data understøtte sammenhængen i kvalitetsarbejdet?
v/Lisbeth Kallestrup, programchef, Aarhus Universitetshospital 
v/Poul H. Christensen, ledende overlæge, MPG, ortopædkirurgisk afdeling, Farsø, Aalborg Universitetshospital

6. Kvalitet i styring: Med Triple Aim og ikke mindst Værdibaseret Sundhedsvæsen er kvalitet for alvor kommet ind som et styringsparameter – men hvordan egentlig?
v/Niels Würgler Hansen, centerdirektør, Hjertecentret, Rigshospitalet

7. Erfaringer fra Integrated Care modellen – hvad kan man lære for implementering af komplekse interventioner?
v/Martin Sandberg Buch, projektchef, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

8. Hvordan bidrager Den Syddanske Forbedringsmodel til sammenhæng i kvalitetsforbedringsarbejdet?
v/Bodil Møller, sygeplejerske og forbedringskonsulent, Administration og Forskning; Lars Henriksen, Advanced Lean Trainer, Afdeling for Kvalitet og Forskning, Region Syddanmark og Tina Krog, Kvalitetssygeplejerske, Neurologisk afdeling, Sygehus Sønderjylland

 

Tema 4: Kvalitet fra oven!

Kvalitetsarbejdet i forvaltningsledelsen
v/Christian Harsløf, afdelingschef for social og sundhed, Roskilde Kommune

Kvalitetsarbejdet på hospital
v/Lisbeth Kallestrup, programchef, Aarhus Universitetshospital

Kvalitetsarbejdet i praksissektoren
v/Christian Freitag, speciallæge i almen medicin, formand for Praktiserende Lægers Organisation

Learning Networks: Integrating co-production, quality registries and research to improve outcomes for patients-lessons from Cincinnati Chrildren’s hospital
v/Carole Lannon, MD, MPH, Senor Faculty Lead, Learning Networks Program, Anderson Center for Health Systems Excellence Cincinnati Children’s Hospital Medical Center, professor of Pediatrics, University of Cincinnati, Senior Quality Advisor, American Board of Pediatrics

Video 1

Video 2

 

LØRDAG

Tema 5: Foreløbige erfaringer med og perspektiver for kvalitetsarbejdet

Mini-evaluering af de første to år med det nye Nationale kvalitetsprogram for sundhedsområdet
v/Christian von Plessen, centerchef/forskningsleder, Center for Kvalitet, Region Syddanmark

Det nationale kvalitetsprogram som styringsmodel
v/Jan Mainz, vicedirektør, professor, Psykiatriledelsen, Region Nordjylland

Afslutning på årsmødet
v/Henrik Stig Jørgensen, formand