Årsmøde 2020

KVALITETSUDVIKLING SOM SVAR PÅ DET PRESSEDE SUNDHEDSVÆSEN

Tid: Den 10. – 11. januar 2020
Sted: Hotel Nyborg Strand

Program


Præsentationer: 

FREDAG

Velkomst til årsmødet 2020
v/Henriette Lipczak, formand

Sundhedsvæsenet i dag – kvalitetsudfordringer og tilhørende løsninger set i et ministerperspektiv
v/Magnus Heunicke, Sundheds- og ældreminister

Et presset sundhedsvæsen
v/Mickael Bech, professor, ph.d., Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus Universitet og bestyrelsesmedlem i DSKS

Vi har brug for alle, når vi skal løfte den samlede kvalitet i sundhedsvæsenet
v/Dorthe Crüger, tidligere adm. Sygehusdirektør, Sygehus Lillebælt, ledelsesambassadør for offentlig ledelse

Kvalitet gennem organisering og planlægning – en løftestang i et presset sundhedsvæsen?
v/Camilla Rathcke, centerchef, Sundhedsstyrelsen, Center for Planlægning


Parallelsessioner: 

Session 1 – Ensartet og høj kvalitet i det Nære Sundhedsvæsen. Hvordan kan det gribes an i kommunerne? 

Opbygning af kompetencer til kvalitetsudvikling i Aarhus Kommune
v/Elin Kallestrup, kvalitetschef, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Aarhus Kommune

Data som driver for forandringer i Københavns Kommune
v/Clea Bach, HR og kvalitetschef, Sundhedsforvaltningen, Københavns Kommune

Tilsyn som afsæt for læring og udvikling
v/Louise Weikop, kvalitets- og innovationschef, Ældre- og Kandicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Samlet præsentation


Session 2 – Ledelse af kvalitetsarbejde i et presset sundhedsvæsen

Ledelsesperspektiver af kvalitetsarbejde i tiltagende komplekse organistationer
v/Carl Savage, ph.d., Karolinske Instituttet, Stockholm
v/Pamela Mazzocato, ph.d., Karolinske Instituttet, Director of Research & Development, Education and Innovation på Södertälje Sjukhus AB, Stockholm

“Bevidst udviklende organistation” – en praktisk case
v/Marie Storkholm, ledende overlæge, ph.d., Afdeling for kvindesygdomme og fødsler, Regionshospitalet Horsens og bestyrelsesmedlem i DSKS

Samlet præsentation

 

Session 3 – Vælger vi klogt og gør vi det rigtige?

Fælles beslutningstagning – dialog og valg med afsæt i patientens situation og præferencer
v/Lars Henrik Jensen, overlæge, ph.d., Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

Patientrapporterede oplysninger (PRO) – styring efter det der giver værdi for patienten
v/Solvejg Kristensen, MHSc, ph.d., programleder og forsker, Psykiatrien, Aalborg
v/Maria Bonde, Peer-medarbejder, Psykiatrien, Aalborg

 

Session 4 – Kvalitetsarbejdet på tværs

Tværsektorielle tavlemøder
v/Anne Grethe Raahauge Larsen, sygeplejefaglig vicedirektør, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehus
v/Mia Worm Hansen, udviklingssygeplejerske, Sorø Kommune

Indsamling og brug af PRO-data på tværs af sektorer
v/Charlotte Glümer, centerchef, Center for Diabetes, Københavns Kommune
v/Hans Perrild, overlæge, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Tværsektorielle kliniske kvalitetsdatabaser
v/Thomas Maribo, forskningsleder, DEFACTUM, Region Midtjylland & lektor, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

 

Session 5 – Forskning i kvalitet og patientsikkerhed

Præsentation af 5 udvalgte aktuelle studier/projekter på baggrund af indsendte abstracts.


Kvalitetsarbejde i et presset sundhedsvæsen

Kvalitetsarbejde i et presset sundhedsvæsen – vælg metoder klogt
v/Carl Savage, ph.d., Karolinske Instituttet, Stockholm
v/Pamela Mazzocato, ph.d., Karolinske Instituttet, Director of Research & Development, Education and Innovation på Södertälje Sjukhus AB, Stockholm


Opgaveflytning – specialisering, nærhed og flytning

Kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen – hvad kan vi lære af den regionale kvalitetsrejse?
v/Jan Mainz, direktør med ansvar for patientforløb og kvalitet, Psykiatrien i Region Nord og klinisk professor, Aalborg Universitet

Kvalitet i sundhedstilbud på tværs af kommuner – hvad skal der til?
v/Niels Højbjerg, stadsdirektør, Aarhus Kommune

Hvordan bidrager kvalitetsudviklingen i Almen Praksis til det tværgående samarbejde om kvalitetsudvikling i det nære sundhedsvæsen?
v/Janus Laust Thomsen, klinisk professor, Center for Almen Medicin, Aalborg Universitet og næstformand i DSKS


LØRDAG

Vælger vi klogt og gør vi det rigtige?

Prioritering og kvalitet
v/Henrik Ullum, professor, overlæge, formand for LVS

Kvalitet i et presset sundhedsvæsen – et patientperspektiv
Kort oplæg og interview ved ordstyrer Ole Toft
v/Malene Kappen Krüger, næstformand, Scleroseforeningen

Implementering i praksis – omsætning af evidens i komplekse systemer
v/Julie Reed, dr., Deputy Director, Academic Co-Director for the NIHR CLAHRC for Northwest London, Health Foundation Improvement Science Fellow, UK

Forskningsbaseret evaluering af det nationale kvalitetsprogram: Hvorfor og hvordan?
v/Søren Paaske Johnsen, klinisk professor, Dansk Center for Klinisk Sundhedstjenesteforskning (DACS), Aalborg Universitet og Aalborg Unviersitetshospital og formand for DSKS’ forskningsudvalg


Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen

Er sundhedsvæsenet ved at bryde sammen – og er vi på rette spor med kvalitetsarbejdet?
v/Else Smith, selvstændig, fhv. lægelige vicedirektør, Amager-Hvidovre Hospital, fhv. adm. direktør, Sundhedsstyrelsen

Paneldebat


Afslutning på årsmødet
v/Henriette Lipczak, formand