Årsmøde 2017

Årsmøde Det nye Kvalitetsprogram i Sundhedsvæsenet


Program


Se præsentationer fra årsmødet 2017 nedenfor:

FREDAG

Åbning af årsmødet 2017 
v/Knut Borch-Johnsen, formand

Præsentation

 

Tema 1: Det faktiske indhold – Indikatorer, Ledelsesuddannelse og Kvalitetsteams 

Kvalitetsprogrammet i et regionalt perspektiv
v/Sundhedspolitisk direktør Erik Jylling, Danske Regioner

Præsentation

Kvalitetsprogrammet i et kommunalt perspektiv
v/Kontorchef Hanne Agerbak, Kommunernes Landsforening

Præsentation

Kvalitetsprogrammet – status og det næste skridt
v/Afdelingschef Annemarie Lauritsen, Sundheds- og ældreministeriet

Præsentation
Tema 2: Fra teori til praksis

Hvordan får de nye nationale kliniske kvalitetsmål klinisk relevans 

v/Sundhedsfaglig chef Preben Cramon, Region Sjælland

Præsentation

Hvordan sikrer vi os de nationale kvalitetsmål giver værdi for patienten? 

v/Kvalitetsleder Marianne Schmidt, Sclerosehospitalerne

Præsentation

Hvilke krav vil der opstå til fremtidens kvalitetsorganisationer, til forbedring og implementering

v/Kvalitets- og udviklingschef Dorthe Vilstrup Tomsen, Nordsjællands Hospital

Præsentation

 

Overimplementering: Hvad viser erfaringerne fra DDKM, både i praksis og forskningsmæssigt

v/Professor Henning Boje Andersen, Danmarks Tekniske Universitet

Præsentation

 

 

 

Tema 3: Parallelsessioner

 

Parallelsession 1:  

Appreciating and integrating Health care systems through conversations, relationships and joint actions

 v/Centerchef Christian von Plessen, Director Centre for Quality, Region of Southern Denmark

v/Chief quality officer Simon Watson, NHS Lothian

v/Director of Health Jens Winther Jensen, Southen Denmark

Præsentation

 

Parallelsession 2:  

Samarbejhde på tværs – erfaringer fra to tværgående indsatser i hhv. Region Sjælland og Region Nordjylland

 

Projektet “sammen om min vej” fra programmet “Broen til bedre sundhed”

v/Ditte Rasmussen, Region Sjælland KU

v/Projektleder i Broen til bedre sundhed Marianne Søgaard Hansen, Region Sjælland KU

Præsentation

Initiativet om kommunal udskrivningskoordinator til AMA

v/Leder af Aalborg Kommunes Udskrivningsenhed Michael Andersen og Afsnitsledende Sygeplejerske Marianne Tousgaad, Akut Modtageafsnit, Aalborg Universitetshospital

Præsentation

Fremskudt visitation i Aalborg Kommune

v/Maj Stougaard, tidligere specialestuderende på Medical Market Access uddannelse ved Aalborg Universitet

Præsentation

 

LØRDAG

Tema 4: Styring af resultat – Fra Praksis til resultater

 

Introduktion 

v/Ledende overlæge og næstformand Henrik Stig Jørgensen

Har vi data? 

v/Direktør Lisbeth Nielsen, Sundhedsdatastyrelsen

Præsentation

Resultat for patienten i et samlet forløb på tværs af sektorer. Hvilke data mangler vi?  

v/Professor, dr. med. Morgens Hørder, Syddansk Universitet

Præsentation

Hvordan kan vi på regionalt og nationalt niveau evaluere den kliniske effekt af de nye kvalitetsmål, så vi sikrer os at vi når i mål med målene og rent faktisk forbedrer kvaliteten på sundhedsydelserne? 

v/Overlæge Jacob Anhøj, Diagnostisk Center, Rigshospitalet

Præsentation

Hvordan kan vi evaluere omkostningseffektiviteten af det nye kvalitetsprogram? 

v/Professor Kjeld Møller Pedersen, Syddansk Universitet og Professor Lars Holger Ehlers, Aalborg Universitet

Præsentation

Evaluering af implementeringen af DDKM i almen praksis – et forskningsprojekt
v/Adjunkt Line Bjørnskov Pedersen, Syddansk Universitet og Adjunkt Merethe Kirstine Kousgaard Andersen, Syddansk Universitet

Præsentation

Afslutning på årsmødet   

v/Knut Borch-Johnsen, formand

Præsentation