Seminar: Pandemihåndtering: Forudsætninger og vurdering

Posted by in Møder, on 20. august 2021

Dato: Mandag den 11. oktober 2021
Tid: Kl. 18.00 – 21.00
Sted: IDA Mødecenter eller virtuelt

Seminaret vil præsentere data og analyser som belyser faktorer der påvirker landes og sundhedssystemers pandemihåndtering.  Som optakt præsenteres den hidtil mest omfattende internationale analyse af pandemiberedskabet i alle verdens lande – som ved et sært tilfælde fremkom få uger inden verden hørte om en ny virus i Wuhan. Denne grundige analyse rangordnede landenes evne til at håndtere en epidemi, men efterhånden som covid-19-pandemien skred frem viste det sig at landenes smittekontrol og dødelighed ingen sammenhæng havde med denne rangordning. Kritikere har påpeget at analysens dominerende fokus på teknokratiske og kapacitetsmæssige faktorer har ledt til en systematisk undervurdering af sociopolitiske og sociokulturelle dimensioner. Seminaret vil belyse disse dimensioner ved bl.a. at fremdrage metoder og resultater fra HOPE projektet, koordineret fra Aarhus Universitet, med vægt på tillid, legitimitet og adfærdsholdninger, herunder befolkningens holdning til egne muligheder for at påvirke smitterisiko. Til slut vil seminaret belyse hvordan vi kan vurdere de direkte og indirekte virkninger af en pandemi. Dvs. hvad der bør tælle som effektiv eller så-god-som-mulig pandemihåndtering, og dermed hvordan vi afvejer tab af leveår og kære, tab af mental sundhed, uddannelse, arbejde, frihed, karriere og livsmuligheder.

Program og tilmelding

Arrangører: IDA Risk og Forskningsudvalget under DSKS