Kvalitetsguiden

Kvalitetsguiden - Fælles forståelse af kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet 

Arbejdet med en elektronisk kvalitetsguide er under udarbejdelse.
Læs mere


Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner  Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling

3. udgave, september 2018 er nu tilgængelig.

Nyheder

 Kalder alle ph.d-studerende og post docs indenfor sundhedstjenesteforskning.
Gå ikke klip af årets event, hvor Jeffrey Braithwaite professor og forskningsleder af Center for Healthcare Resilence and Implementation Science i Australien giver sit bud på, hvordan fremtidens sundhedsvæsen ser ud, samt hvilke forskningsmæssige kompetencer det kalder på.

DSKS-forskningsudvalg arrangerer i forbindelse med Kvalitetskonferencen i Aalborg, kick off-møde for netværk for yngre forskere den 28. november 2022. Fokus er karriereudvikling for yngre forskere indenfor sundhedstjenesteforskning. Stay tuned


Ny bestyrelse

Louise Rabøl blev valgt som ny formand ved generalforsamlingen den 7. april 2022.

Derudover blev Elin Kallestrup valgt ind som suppleant i bestyrelsen.
Se hele bestyrelsen her

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

Kalender

NSQH 2022

Dato: Den 29. - 30. september 2022
Sted: Jönköping, Sverige

Yderligere information


CALL FOR ABSTRACTS
- deadline 15. september 2022

Abstract formular

Kvalitetskonference 2022

TEMA: Sundhedsvæsenet i en brydningstid: Hvordan sikrer vi, at  patienterne får endnu bedre kvalitet?
Dato: Den 29. - 30. november 2022
Sted: Aalborg Kongres- og Kulturcenter

Læs mere


Årsmøde 2023 - Sæt X i kalenderen

Tema: Kvalitet i det nære sundhedsvæsen - Et fælles ansvar!
Dato: Den 13. - 14. januar 2023
Sted: Hotel Nyborg Strand

Planlægningen er gået i gang, og vi håber på at være klar med et
program i slutningen af august/start september.


Medlemsmøde (Forskningssymposium) og Generalforsamling

Dato: Torsdag den 7. april 2022
Tid: Kl. 14.30 – 17.00
Sted: Virtuelt
Tilmelding: Tilmeld dig her.

Program og materiale til generalforsamlingen