Nyheder

Læs Søren Valgreen Knudsens kronik i Ugeskrift for læger nr. 14 om nødvendigheden af at udvikle kvalitetsbegrebet.
Med Sundhedsstrukturkommissionens rapport bliver kvalitet et centralt styringsredskab i omstillingen af sundhedsvæsenet. Det er essentielt, at relevante aktører inddrages i redefineringen af kvalitetsbegrebet samt videreudviklingen af metoder og arbejdsgange.


NY BESTYRELSE

Bestyrelsen konstituerede sig på et møde i maj med Søren Valgreen Knudsen som forperson og Lone Thomsen som næstforperson.

Se hele bestyrelsen her

 

Kvalitetsguiden.dk

Kvalitetsguiden 

Et opslagsværk, der kan danne en fælles ramme for kvalitetsudviklingen på tværs af sundhedsvæsenets sektorer. Kvalitetsarbejdet er i konstant udvikling, og der er mere end nogensinde før brug for, at vi får skabt et fælles sprog og en fælles tilgang til kvalitetsarbejdet. Her er guiden tænkt som et centralt værktøj.

Læs mere

Vision og Mission

Selskabets vision og mission udstikker retningen på arbejdet i DSKS, herunder hvad selskabet gerne vil kendes for (kerneværdier).

Vision og mission

Kalender


Dato:
 Mandag d. 26. august 2024
Tid: Kl. 13:00 – 17:00
Sted: IDA Conference, København V

Hvad vil det kræve, hvis sundhedssystemet skal realisere kommissionens anbefalinger? Hvordan sikres behandlingsansvar og sammenhængende patientforløb? Hvad kræves for at etablere en robust, organisatorisk og teknologisk infrastruktur på tværs af sektorer?

Program og tilmelding

Arrangører: DSKS i samarbejde med IDA Risk


Dato: Den 29. - 30. august 2024
Sted: Oslo, Norge
Call for abstracts er åben indtil 2. maj 2024
Læs mere

DSKS Forskning er medarrangør af konferencen.


"Klinisk Kvalitet 2024"

Dato: Den 30. - 31. oktober 2024
Sted: Aalborg Kongres & Kultur Center

Programmet offentliggøres i løbet af de næste måneder, men du kan allerede nu sikre dig en plads ved årets konference – her

læs mere her


Kvalitet i krydset mellem strukturreform, prioritering og afbureaukratisering

Sæt X i kalenderen til årsmødet 2025 med ovenstående tema.

Dato: Den 9. - 10. januar 2025
Sted: Hotel Nyborg Strand