Tidligere arrangementer

Forskningsudvalget har afholdt følgende arrangementer:

AI in Healthcare: Advancing Patient Outcomes & Responsible Governance

Arrangementet blev afholdt d. juni 2024 i samarbejde med IDA Risk – IDA Engineering Society in collaboration with IDA Health Technology, hos IDA Conference, København V.

The ability of AI to process vast amounts of data and automate, execute tasks accurately, repeatedly, and rapidly is already making an impact on healthcare. This conference featured a lineup of esteemed speakers from medicine, technology, and governance who explored the powerful impact of AI on enhancing patient outcomes and establishing robust governance frameworks. Programme: AI in Healthcare_programme

 

 

International Conference on Artificial Intelligence: Risks, Regulations and Roadmaps

Arrangementet blev afholdt d. 7 december 2023 i samarbejde med IDA Risk, hos IDA Conference, København V.

The conference addressed the balancing act of regulation: seeking to ensure neither too little nor too much. Please see the programme for more information

 

Hvad kan periodisk re-certificering af kirurger, piloter og flyveledere m,fl. betyde for sikkerhed?

Arrangementet blev afholdt d. 6 september 2023 i samarbejde med IDA Risk, fra Kl. 17-19.30 på IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, København.

I flere brancher diskuterer man behovet for regelmæssig re-certificering af personale, som yder en sikkerhedskritisk indsats. På seminaret vil eksperter fra luftfart og medicin fortælle om erfaringer og udfordringer – med perspektiv også for andre brancher.

Præsentationer findes her:

Carsten Bie – Simtrans PFC_sept 2023

Nicolai Bondo Christensen – Recurrent training and checking in aviation_sep23

Lars Konge – Re-certificering af kirurger_sept2023

 

Building Evaluation Capacity in the Public and Health Sectors

Arrangementet blev afholdt d. 10. maj 2023, kl. 17-19, Sundheds- og Kvarters huset, Aalborg Ø i samarbejde med Dansk selskab for evaluering (DES)

In the Danish Public and Health Sectors, there is an increasing awareness that evaluations must contribute to learning and support ongoing development and improvement. For this reason, there is a need for both individual and organizational capacity to carry out and use evaluations within the organizations, for precisely
these purposes.

At this research seminar, one of the leading researchers within Evaluation Capacity Building: Isabelle Bourgeois (the University of Ottawa, Canada) gives us an introduction to what we know in terms of research about Building 

The future of health services research: Workshop and kick off of a national network

Arrangementet blev afholdt d. 28. November 2022, kl. 9.30-16.00, Comwell Hvide Hus, Aalborg

Our current health care systems are not healthy nor sustainable, as they are not providing health for all in a manner that cares for those most in need, protects its workers, and minimises risks of harm to patients and and financial waste. The need for timely health services research to aid decision makers towards more person-centered, safer and efficient health care systems is strong. To meet this demand, we need strong academic institutions and clear multidisciplinary career pathways for talented researchers.

Et kritisk blik på, hvordan vi griber evaluering af nye tiltag i sundhedsvæsenet an

Afholdt d. 25. oktober 2022, kl. 16-18, Rigshospitalet, Auditorium 2, København

Der gives et bud på ‘den nye sundhedsreform – hvor er vi?, ‘Fra viden til praksis – hvordean kan vi implemetere og evaluere tiltag til anvendelse af forskningsviden på social- og sundhedsområdet’ og ‘Erfaringer fra evaluering af tiltag i sundhedsvæsenet – Aktiv patientstøtte’. 

Pandemihåndtering: Forudsætninger og vurdering

Arrangementet blev afholdt d. 11. oktober 2021, webinar i samarbejde med IDA Risk.

Seminaret vil fremlægge data og analyser til at belyse faktorer som påvirker landes og specielt deres sundhedssystemers pandemihåndtering. Som optakt præsenteres den hidtil mest omfattende internationale analyse af pandemiberedskabet i alle verdens lande

Forskningssymposium, april 2021

Arrangementet blev afholdt d. 21. april 2021, virtuelt.

Præsentationer af resultater fra innovative udviklings- og forskningsprojekter indenfor kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. Præsentationerne var antaget til forskningssessionen på DSKS årsmøde 2021, som desværre blev aflyst grundet Covid19.

National udrulning af telemedicin – fra lille til stor skala

Webinar afholdt d. 1. oktober 2020 med mulighed for fysisk deltagelse i Aalborg, Aarhus og København

Telemedicinsk hjemmemonitorering til patienter med KOL (og snart hjertesvigt) er over hele landet ved at blive udrullet. Sundhedsdatastyrelsen står i spidsen for udrulningen, der sker som et led i økonomiaftalen mellem KL, Danske regioner og regeringen og som er baseret på de gode erfaringer fra TeleCare Nord. Udrulningen er forankret i fem regionale landsdelsprogrammer, der hver især har ansvaret for at udbrede telemedicin i landsdelen. Men hvad ved vi egentligt om at udbrede telemedicin fra regional til national skala, og hvad er kriterierne for succes, og hvordan måler vi successen for alle de involverede parter?

Forskningsseminar om Sundhedsfællesskaber: Vil de kunne levere tvær-sektoriel koordinering og styring i den danske sundhedstrekant?”

Arrangementet blev afholdt d. 4. april 2019 i Odense.