Årsmøde 2019

 

Fælles løsninger

Tid: Den 11. – 12. januar 2019
Sted: Hotel Nyborg Strand

Program

__________________________________________________________________________________________________

Præsentationer:

FREDAG

Velkomst til årsmødet 2019
v/Henriette Lipczak, formand

Åbningstale
v/Ellen Trane Nørby, Sundhedsminister


Sammen hænger vi på den!

Hvordan kan WHO’s verdensmål og de danske nationale mål være en løftestang for at opnå sammenhæng og fælles løsninger i sundhedssektoren?
v/Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen

 

Fælles løsninger

Mit møde med det bedste og det værste i sundhedsvæsenet
v/Arne Notkin, journalist og kræftoverlever

Joint boards, joint management, joint economics, joint data – the NHS Scottish case
v/Alison Taylor, Head of Integration Division, Directorate for Health and Social Care Integration

 

Parallelsessioner:

Session 1 – Styring og økonomi
v/Kim Rose Olsen, cand.polit., pH.d., DaCHE – Danish Centre for Health Econimics, SDU
v/Søren Rud Kristensen, senior Lecturer in Health Economics, Faculty of Medicine, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

Session 2 – Ledelse og organisering
v/Susanne Østergaard, projektleder og organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland
v/Niels Aagaard, specialkonsulent, Administrationen, Økonomi og Planlægning, Psykiatrien Region Syddanmark, Vejle
v/Vibeke Byg, sundhedsstrategisk konsulent, ph.d., Ældre- og Handicapforvaltningen, Aalborg Kommune

Session 3 – Teknologi, data og jura
v/Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram
v/Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen
v/Nanna Skovgaard, formand, MedCom-Styregruppe
v/Morten Elbæk Petersen, direktør, Sundhed.dk

Session 4 – Sammenhæng fra patientens perspektiv
v/Rikke Beckermann, kvalitetskonsulent, Aalborg Universitetshospital
v/Charlotte Laubek, konsulent, Aalborg Kommune

v/Søren Waldorff Rasmussen, patientrepræsentant

 

Tema 1: Styring og økonomi

Europæiske erfaringer
v/Søren Rud Kristensen, senior Lecturer in Health Economics, Faculty of Medicine, Institute of Global Health Innovation, Imperial College London

 

Tema 2: Ledelse og organisering

Hvordan sikrer vi sammenhæng og fælles løsninger mellem kommunerne og hospitalerne?
Erfaringer fra det tværsektorielle samarbejde i psykiatrien
v/Jan Mainz, professor, Psykiatriledelsen, Region Nordjylland
v/Carsten Møller Beck, klinikchef, Psykiatri Syd, Aalborg Universitetshospital
v/Carsten Lindgaard Johansen, fagcenterchef, Socialpsykiatrien, Aalborg Kommune

LØRDAG

Tema 3: Teknologi, data og jura

Data redder liv
v/Henning Langberg, direktør, Copenhagen Healthtech Cluster

Data i klinik og til kvalitetsudvikling – et lægefagligt perspektiv
v/Andreas Rudkjøbing, formand, Lægeforeningen

 

Tema 4: Patientens forløb på tværs

Perspektiver på fælles tværsektorielle løsninger – evidensbaserede problemer og muligheder?
v/Janne Seemann, professor, Institut for Sociologi og Socialt Samarbejde, Aalborg Universitet

Patientperspektivet – hvordan lyder det præsenterede for patienter og kan patienterne bidrage til fælles løsninger?
v/Interview af patient Søren Waldorff Rasmussen ved ordstyrer Ole Toft

Mange efterspørger “noget” som skal binde dét på sygehusene sammen med dét uden for og “noget” over kommuner og regioner. I foråret kom et konkret forslag fra tre kendte, danske eksperter: Klynger og klyngeledelser tilknyttet de ca. 20 store sygehuse og deres optageområder.
v/Kjeld Møller Pedersen, professor, Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi, Syddansk Universitet
v/Frede Olesen, professor, dr.med., Institut for Folkesundhed – Forskningsenheden for Almen Praksis

Afslutning på årsmødet
v/Henriette Lipczak, formand