Om forskningsudvalget

Forskningsudvalg for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet er et stående udvalg under DSKS.

DSKS Forsknings overordnede formål er at styrke forskning og videndeling inden for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsnet. Udvalgets specifikke mål er:

  • At bistå DSKS-bestyrelse med oversigt over aktuel forskning og forskningsindsatser inden for kvalitet og patientsikkerhed
  • At bidrage til at identificere forskningsområder, der mangler belysning.
  • At understøtte national og international videndeling, debat og udvikling inden for området, herunder planlægge og gennemføre møder og aktiviteter
  • Som led i det nordiske netværkssamarbejde at støtte konferenceserien Nordic Research Network for Safety and Quality in Healthcare samt tiltag til oversigt over nordiske projekter
  • At bidrage til at forskningsresultater indenfor patientsikkerhed og kvalitet udnyttes til gavn for patienter og det danske sundhedsvæsen

DSKS’ Forskningsudvalg blev oprettet d. 1. januar 2020 og viderefører de opgaver og aktiviteter, som hidtil har være varetaget af det nu nedlagte Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet (FPSK), hvis hjemmeside nu fungerer som arkiv over tidligere møder og præsentationer.

Forskningsudvalget medlemmer: 

Søren Paaske Johnsen, formand,

Læge, ph.d.

Klinisk professor ved Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet og Aalborg Universitetshospital

spj@dcm.aau.dk

Henning Boje Andersen, næstformand,

Professor emeritus, Danmarks Tekniske Universitet

hebq@dtu.dk

Anne Mette Falstie-Jensen, webmaster,

Fysioterapeut, cand.scient.san, ph.d.

Klinisk epidemiolog ved Regionernes kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

annfas@rkkp.dk

Charlotte Laubek,

Sygeplejerske, MLP og ph.d.-studerende ved Institut for Læring og Kultur. Forskningsgruppen CaBE, Aalborg Universitet

Strategisk konsulent ved Sygeplejen, Ældre og Sundhed, Aalborg kommune

chla@hum.aau.dk

Pia Kjær Kristensen,

Sygeplejerske, cand.scient.san, ph.d.

Lektor ved Aarhus Universitet og klinisk sygeplejespecialist ved Ortopædkirurgisk afdeling, Aarhus Universitetshospital

pkkr@clin.au.dk

Marie Lund,

Sygeplejerske, cand.scient.pol, MBA

Senior Manager, External Partnerships, Policy & Public Affairs
Pfizer Policy & Public Affairs, Pfizer Denmark

marie.lund@pfizer.com

Kim Lyngby Mikkelsen,

Læge, ph.d.

Medicinsk koordinator ved Patienterstatningen

kim.lyngby.mikkelsen@patienterstatningen.dk 

Inger M. D. Siemsen,

Anæstesisygeplejerske, MVO, ph.d.

Chefkonsulent ved Region Hovedstaden, Center for Sundhed, Enhed for Kvalitet, Forskning og Patientsikkerhed

is@regionh.dk

Kathrine Hald,

Klinisk diætist, Ph.d.

Postdoc ved Dansk Center for Sundhedstjenesteforskning, Aalborg Universitet & Universitetsklinik for Innovative Patientforløb, Diagnostisk Center, Regionshospital Silkeborg.

kathrinehald@dcm.aau.dk