AFLYST – Hvad kan periodisk re-certificering af kirurger, piloter og flyveledere m.fl. betyde for sikkerhed?

Posted by in Møder, on 3. februar 2023

Dato: Mandag den 27. februar 2023
Tid: Kl. 17.00 – 19.30
Sted: IDA Mødecenter eller virtuelt

Tilmelding og pris:
Fysisk seminar: Medlemmer af IDA Risk / DSKS / SimTrans: 50 kr., Andre: 200 kr.
Tilmelding: Link til tilmelding (senest 24/2)

Webinar: 50 kr. (uanset evt. Medlemskab)
Tilmelding webinar: Link til webinar


Program

I flere brancher diskuterer man behovet for regelmæssig re-certificering af personale, som yder en sikkerhedskritisk indsats. På seminaret vil eksperter fra luftfart og medicin fortælle om erfaringer og udfordringer – med perspektiv også for andre brancher.

Program

17.00 Velkommen ved Henning Boje Andersen (IDA Risk / DSKS / SimTrans)

17.05 Muligheder og udfordinger for re-certifisering for kirurger. Lars Konge (professor, forskningschef, Cames/Rigshospitalet)

17.50 Trafikpiloters halvårlige test – Periodic Proficiency Check. Nicolaj Bondo Rasmussen, (luftkaptajn, cheftræner ved SunClass Airline)

18.20 Sandwiches & Networking

18.50 Re-certificering af flyveledere: Tekniske og human factors-færdigheder; oplevelse af eksamenspres m.m. Carsten Bie (flyveleder, assessor).

19.05 Debat (faciliteres Inger Siemsen, Marie Lund)

19.30 Tak for i aften

 

Beskrivelse

Inden for luftfart har man i mere end et halvt århundrede haft internationale aftalte krave til regelmæssig test af trafikpiloters professionelle kompetencer og i de seneste årtier ikke blot omfattende en vurdering af tekniske færdigheder men også ikke-tekniske færdigheder (sociale og kognitive). Flere andre sikkerhedskritiske brancher – medicin, søfart, banetransport, procesindustri, nukleare anlæg – overvejer eller har påbegyndt re-certificeringsprogrammer for personale hvis indsats er nødvendig for sikkerheden.

På seminaret vil eksperter fremlægge erfaringer fra luftfart og medicin med vægt på  såvel krav og praksis men også på udfordinger.

Muligheder og udfordringer for etablering af re-certificering for kirurger vil blive beskrevet af  professor Lars Konge, som er leder af forskning og simulation på CAMES, en af verdens førende institutioner inden for medicinsk og kirurgisk simulation.

Kaptajn og cheftræner Nicolai Bondo Rasmussen (SunClass Airline) beskriver krav og indhold i den veletablerede praksis for re-certificering af trafikpiloter (Periodic Proficiency Check)

Flyveleder og assessor Carsten Bie (Naviair) beskriver hvordan dansk flyveledelse siden 2005 har gennemført proficiency check som følge af et krav fra EASA (den europæiske organisation for luftfart under EU). Reglerne åbner op flere måder at udføre check af kompetencer. Oplægget vil beskrive både de praktiske elementer i et check, men også de mere bløde human factors-sider, herunder hvordan en professionel certificeret flyveleder opfatter at underlægge sig en årlig test for at bevare sit certifikat. Der er flere bud på metoder og teknikker til at vurdere menneskers evne til at evaluere og håndtere problemer, at træffe beslutninger under tidspres og usikkerhed og at sikre, at alle nødvendige tekniske og menneskelige ressourcer kommer til rettidig anvendelse.

Seminaret afholdes som samtidigt fysisk møde og webinar og er arrangeret af IDA Risk, Forskningsudvalget i Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedsvæsenet samt SimTrans.