Holdet bag

Sekretær for DSKS: Bitten Dahlstrøm: dsks@dadl.dk 
Bitten Dahlstrøm er ansat i Lægeforeningens fællessekretariat, som varetager sekretariatsfunktion for videnskabelige selskaber, herunder DSKS.

Nyhedsformidler for DSKS: Katherina Beltoft Simonsen: kbs@business.aau.dk
 
Katherina er uddannet Cand.Scient.Med med speciale i sundhedsøkonomi, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed fra uddannelsen Medicin med Industriel Specialisering, Aalborg Universitet.
Ordinationsfejl i medicinsk kræftbehandling på Aalborg Universitetshospital er et stort interesseområde som Katherina har specialiseret sig indenfor gennem sin kandidat.
Katherina er ansat som forskningsassistent i Dansk Center for Forbedringer i Sundhedsvæsenet (DCHI), et forskningscenter stiftet mellem Region Nordjylland og Aalborg Universitet, hvor hun arbejder på et nationalt forskningsprojekt om uvarslede besøg på offentlige sygehuse i samarbejde med Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS).
Katherina blev nyhedformidler ved DSKS i 2014.