Generalforsamling – virtuel – den 10. juni 2020

Posted by in Møder, on 15. maj 2020

Vi har tidligere meldt ud, at den planlagte dato den 16. april 2020 for generalforsamlingen grundet COVID-19 blev udsat.

Det er derfor besluttet, at gennemføre generalforsamlingen virtuelt, og tilmelding derfor nødvendigt mhp. fremsendelse af information/vejledning med opkobling til virtuelt møderum, afstemning m.v.

Dato: Onsdag den 10. juni 2020
Tid: Kl. 16.00 – 17.00
Sted: Virtuel
Tilmelding (senest den 5. juni 2020)

Materiale til generalforsamlingen: 
Dagsorden
Formandsberetning
Vedtægter
Vedtægter med forslag til vedtægtsændringer

Kandidater til bestyrelsen:
Vivi Pedersen
Lisbeth Kallestrup