Forskning

Forskningsudvalg

DSKS’ Forskningsudvalg er oprettet per 1. januar 2020 og viderefører opgaver og aktiviteter varetaget af det nu nedlagte Forskningsnetværk for Patientsikkerhed og Kvalitet i Sundhedsvæsenet, hvis hjemmeside nu fungerer som arkiv over tidligere møder og præsentationer.

På denne hjemmeside vil Forskningsudvalgets aktiviteter blive annonceret og dokumenteret.

Kommissorium for forskningsudvalget


Forskningssymposium den 21. april 2021

Du har nu mulighed for at se posters fra innovative udviklings- og forskningsprojekter indenfor kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet her

Forskningsudvalgets medlemmer:

Søren Paaske Johnsen, formand
spj@dcm.aau.dk

Henning Boje Andersen
hebq@dtu.dk

Pia Kjær Kristensen
pkkr@clin.au.dk

Inger M. D. Siemsen
is@regionh.dk

Anne Mette Falstie-Jensen
annfas@rkkp.dk

Charlotte Laubek
chla@hum.aau.dk