DSKS bestyrelse

Formand: Henriette Lipczak
henlip@rkkp.dk

Henriette Lipczak er overlæge og sekretariatschef i Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP).

Hun har gennem de sidste næsten 20 år arbejdet med udvikling af kvalitet og patientsikkerhed i sundhedsvæsenet. I RKKP arbejder hun bl.a. sammen med Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) om udvikling og anvendelse af kliniske retningslinjer på kræftområdet og med databaseret kvalitetsudvikling mere generelt.

Henriette er cand. med. fra Københavns Universitet i 1997. Hun har efterfølgende været ansat på flere hospitaler, i DSI Institut for Sundhedsvæsen og i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun de sidste år var områdechef for kvalitet og patientsikkerhed. I 2017 skiftede hun til den nuværende stilling i RKKP, hvor hun leder Sekretariatet for Kliniske Retningslinjer på Kræftområdet.


Næstformand: Mickael Bech
mibe@vive.dk

Mickael Bech indtrådte i bestyrelsen i 2019.


Bestyrelsesmedlem: Janus Laust Thomsen
jlt@dcm.aau.dk

Janus Laust Thomsen er praktiserende læge og professor ved Center for Almen  Medicin, Klinisk Institut, Aalborg Universitet.

Han har gennem mange år arbejdet med kvalitetsudvikling og forskning i primær sektoren.

Janus Laust Thomsen er cand.med. fra Aarhus Universitet i 1998 og praktiserende læge i Silkeborg siden 2008. Han har været lektor indenfor almen medicin ved Aarhus Universitet og Syddansk Universitet samt direktør i Dansk Almen Medicinsk Kvalitetsenhed frem til 2016, hvor han skiftede til nuværende stilling ved Aalborg Universitet.


Kasserer: Vivi Pedersen
vip@rn.dk

Vivi Pedersen indtrådte i bestyrelsen i 2020.


Bestyrelsesmedlem: Marie Højriis Storkholm
marie.storkholm@rm.dk

Marie Højriis Storkholm indtrådte i bestyrelsen i 2019.


Bestyrelsesmedlem: Louise Weikop 
wei-aeh@aalborg.dk

Louise Weikop har siden begyndelsen af 2016 været ansat som kontorchef i Kvalitets- og Innovationsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Før ansættelsen ved Aalborg Kommune har Louise arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i regionalt regi, som kvalitetskonsulent på Aalborg Universitetshospital.

Louise er uddannet cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet i 2001, og har desuden en master i Kvalitet og Ledelse fra Syddansk Universitet.


Bestyrelsesmedlem: Mette Mollerup
mailto: mette.mollerup@rsyd.dk

Mette er udviklingskonsulent i Kvalitet, Forskning, Innovation og Uddannelse på Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus.

Mette har siddet i bestyrelsen siden 2017.

Har de seneste 30 år arbejdet med forbedringer og kompetenceudvikling på afdelings- og organisationsniveau. Understøtter aktuelt bl.a. forberedelsen af OUH frem mod Nyt OUH samt udarbejdelse af strategier og implementeringsplaner.

Mette Mollerup er uddannet sygeplejerske, og har gennem årene suppleret med bl.a. Diplom i Pædagogik, Master in Cardiovascular Care, Lean uddannelse og senest MA Business and Concept Innovation.


Bestyrelsesmedlem: Mickael Bech
mibe@ps.au.dk

Mickael Bech indtrådte i bestyrelsen i 2019.


Bestyrelsesmedlem: Vivi Pedersen
vip@rn.dk

Vivi Pedersen indtrådte i bestyrelsen i 2020.


Suppleant: Lisbeth Kallestrup
Lisbeth.Kallestrup@aarhus.rm.dk

Lisbeth Kallestrup indtrådte i som suppleant til bestyrelsen i 2020.