Årsmødet 2021 er aflyst

Posted by in Møder, on 20. august 2020

Efter grundige overvejelser har DSKS bestyrelsen valgt at aflyse det kommende årsmøde, planlagt til den 8. – 9. januar 2021. Usikkerheden om mulighederne for at samles til et årsmøde er grundet Coronasituationen store, hvilket udfordrer oplægsholderes deltagelse og tilslutning til årsmødet. Vi lægger vægt på, at årsmødet har en høj faglig standard og er et godt sted at møde andre med interesse for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det er med stor ærgrelse, men også desværre det mest ansvarlige, at aflyse det kommende årsmøde.

Vi vil dog fortsat være med til at sætte kvalitetsudvikling på dagsordenen. Vi er godt i gang med revision af DSKS’ Kvalitetshåndbog (Nu: Kvalitetsguiden.dk), som giver korte forklaringer på centrale kvalitetsbegreber og metoder til brug i hele sundhedsvæsenet. Vi kommer også til at lave mindre arrangementer, som løbende bliver annonceret på vores hjemmeside og på LinkedIn.

Temaet for årsmødet skulle have sat fokus på kvalitetsudvikling, som sikrer at sundhedsvæsenet kan imødekomme patienternes forskellige ønsker, behov og forudsætninger. En forudsætning herfor er, at sundhedsvæsenet i højere grad differentierer tilbud – men hvordan understøtter kvalitetsudvikling et mere differentieret sundhedsvæsen?

Da temaet for det aflyste årsmøde er vigtigt, vil vi forsøge at sætte fokus på emnet i mindre skriftlige indlæg i løbet af det kommende år. Disse skriftlige indlæg erstatter ikke årsmødet, men vi håber det kan være forberedelse til årsmødet i 2022, hvor vi ser meget frem til muligheden for at samles med ligesindede med interesse for kvalitetsudvikling i det danske sundhedsvæsen.