Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner & Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling

Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren udgav i 2003 1. udgaven af ”Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og –definitioner”. Publikationen blev til i et samarbejde med ”terminologigruppen” omfattende en lang række organisationer og nøglepersoner i kvalitetsarbejdet i det danske sundhedsvæsen. Publikationen var central i opbyggelsen af et fælles sprog og begrebsapparat for kvalitetsarbejdet i Danmark.

Allerede i 2003 forudsagde forfatterne dog behovet for opdatering og revision. I anledning af selskabets 25 års jubilæum har bestyrelsen derfor gennemført en revision baseret på ideer og forslag fra en lang række af selskabets medlemmer. Arbejdet er udført i tæt samarbejde med Center for Kvalitet i Region Syddanmark, som også var dem, der overbeviste bestyrelsen om at tiden var inde til en opdatering. Selskabet skylder derfor Center for Kvalitet og de mange bidragende medlemmer en stor tak. Uden jeres hjælp var dette ikke sket.

Det blev dog hurtigt klart, at der var behov for mere end den rene opdatering. På de 13 år der er gået er kvalitetsområdet metodemæssigt blevet udviklet og professionaliseret. Bestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en Metodehåndbog der skulle indeholde nationalt og internationalt anerkendte metoder til kvalitetsudvikling. Metodehåndbogen er blevet til et stort opslagsværk med over 60 metoder til kvalitetsudvikling, hvor den interesserede læser kan orientere sig og finde centrale referencer til metoderne. Metodehåndbogen skal inspirere til fortsat, stringent udvikling af kvalitetsarbejdet i Danmark. Bestyrelsen vil fremme dette arbejde, ved fortsat at udvikle Metodehåndbogen i samarbejde med sundhedsfaglige personer, der har lyst til at deltage. Du får nu muligheden for at deltage i et super spændende teamarbejde, hvor vi sammen kan bidrage til at gøre metodehåndbogen til et fælles værk blandt alle os ildsjæle der brænder for at forbedre kvaliteten i vores sundhedsvæsen.

Skulle du få lysten til at deltage i dette team, så kontakt sekretariatet på dsks@dadl.dk 

Vi ønsker jer alle god læselyst, men ikke mindst god arbejdslyst i kampen for at sikre ensartet høj kvalitet i hele det danske sundhedsvæsen.

Bestyrelsen

Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner & Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling