Årsmøde 2020 – Kvalitetsudvikling som svar på det pressede sundhedsvæsen

Posted by in Møder, on 5. juli 2019

Program er under udarbejdelse, og vil blive annonceret i september måned.

Praktiske informationer før tilmelding:
Det er vigtigt, at du anfører din titel, arbejdssted samt hvem der skal betale for din deltagelse. Hvis din arbejdsplads skal betale, er det vigtigt at anføre EAN-nummer.
Ved tilmelding kan du indtaste din tilmelding uden at logge ind. (Obs. det er kun registrerede medlemmer af selskabet, som har oplyst cpr.nr. ved indmeldelse som kan anvende NEM ID)

Tilmelding

Ved problemer ved tilmelding kan du kontakte Bitten Dahlstrøm på dsks@dadl.dk eller telefon 35 44 84 01.

Sidste frist for tilmelding er fredag den 13. december 2019.
Bemærk at tilmelding er bindende efter denne frist.

Årsmødet vil blive ansøgt godkendt i PLO’s Efteruddannelsesfond.