Medlemsskab

Som medlemmer i DSKS optages:

Alle personer der interesserer sig for kvalitetsudvikling i sundhedssektoren.
Organisationer og virksomheder inden for eller med relation til sundhedssektoren og med interesse for selskabets formål kan opnå medlemskab.

Indmeldelse

Kontingent:

For ordinære medlemmer er: 250 kr. pr. år.
For institutionsmedlemmer er årskontingentet: 2.000 kr.

Selskabet er medlem af Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), hvorfor den enkelte læge derudover skal betale 185 kr. for et medlemskab af LVS, og ikke-lægelige medlemmer skal betale 85 kr. for et medlemskab. Udgiften betales kun én gang, såfremt man er medlem af flere videnskabelige selskaber.

Adresse
Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren (DSKS)
Lægeforeningen
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12 2100 København Ø
Tlf.: 35 44 84 01
Fax: 35 44 85 03

E-mail: Bitten Dahlstrøm: dsks@dadl.dk

Mailinglisten

Hvis du melder dig til mailinglisten, er du sikker på at få direkte information om vores arrangementer og nyheder.

Listen anvendes kun i begrænset omfang. Den er dog en vigtig kilde til information om vores aktiviteter, herunder årsmødet.

Tilmelding til mailinglisten
Tidligere trykte nyhedsbreve fra DSKS
DSKS udgiver ikke længere trykte nyhedsbreve, men udelukkende i elektronisk form. Du kan læse de gamle numre her:

Nyhedsbrev nr. 3 - 2010.
Nyhedsbrev nr. 2 - 2010.
Nyhedsbrev nr. 1 - 2010.

2009

Nyhedsbrev nr. 4 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 3 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 2 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 1 - 2009.


2008
Nyhedsbrev nr. 4 - 2008
Nyhedsbrev nr. 3 - 2008
Nyhedsbrev nr. 2 - 2008
Nyhedsbrev nr. 1 - 2008


Nyhedsbreve fra 2000 - 2007 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.

Lægeforeningen
Fællessekretariatet
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Tlf.: 35 44 84 01
Fax: 35 44 85 03
E-mail: dsks@dadl.dk