Gode links

DSKS anbefaler en række gode links til forskning inden for kvalitet. Se dem her:

Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedsvæsenet

Society for participatory medicine

National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) i Storbritannien har lanceret et nyt online-værktøj, som samler instituttets vejledninger i en grafisk fremstilling af patientforløb.

Center for kliniske retningslinier

HEPS - Healthcare Systems Ergonomics and Patient Safety 2011

The Health Foundation www.health.org.uk/publications (Rapporter udarbejdet af The National Health Foundations gennemgribende forskningsarbejde på kvalitetsområdet.)

Begrebsbasen www.sundhedsdata.iterm.dk  (begrebsbase udviklet af det Nationale Begrebsarbejde i Sundhedsvæsenet (NBS))

Mailinglisten
Hvis du melder dig til mailinglisten, er du sikker på at få direkte information om vores arrangementer og nyheder.

Listen anvendes kun i begrænset omfang. Den er dog en vigtig kilde til information om vores aktiviteter, herunder årsmødet.

Tilmelding til mailinglisten
Tidligere trykte nyhedsbreve fra DSKS
DSKS udgiver ikke længere trykte nyhedsbreve, men udelukkende i elektronisk form. Du kan læse de gamle numre her:

Nyhedsbrev nr. 3 - 2010.
Nyhedsbrev nr. 2 - 2010.
Nyhedsbrev nr. 1 - 2010.

2009

Nyhedsbrev nr. 4 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 3 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 2 - 2009.
Nyhedsbrev nr. 1 - 2009.


2008
Nyhedsbrev nr. 4 - 2008
Nyhedsbrev nr. 3 - 2008
Nyhedsbrev nr. 2 - 2008
Nyhedsbrev nr. 1 - 2008


Nyhedsbreve fra 2000 - 2007 kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet.