DSKS bestyrelse

Formand: Henrik S. Jørgensen
jorgensen2826@gmail.com

“Indtrådt i bestyrelsen april 2011. Arbejder som Ledende overlæge, Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital.

Har tidligere været med til at udvikle og implementere af kliniske

retningslinjer (Referenceprogrammer) siden 2000 og desuden været risikomanager på Herlev Hospital.
Dr. med. i 2007 på Københavns Universitet.
Formand for den kliniske kvalitets database “Akut kirurgi”. Har taget Master of Health Management (MHM) på CBS 2011.”


 

Kasserer: Morten Freil
mf@danskepatienter.dk

Morten Freil er direktør for Danske Patienter og har siddet i direktørstolen siden 2007, hvor paraplyorganisationen blev etableret.

Er desuden direktør for Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (ViBIS), som blev etableret i Danske Patienter i oktober 2011.

Morten Freil har arbejdet med kvalitet i sundhedsvæsenet, brugeroplevet kvalitet og inddragelse af patienter og pårørende genem flere år.

Fra 1998 til 2007 var han chef for Enheden for Brugerundersøgelser i Københavns Amt – og efter kommunalreformen i Region Hovedstaden.

Morten Freil er cand.oecon. fra Syddansk Universitet med fokus på sundhedsøkonomi og sociologi. Han blev færdiguddannet i 1993 og arbejdede som fuldmægtig og senere som konsulent i Frederiksberg Kommune frem til 1998. I Frederiksberg Kommune beskæftigede han sig først med ældreområdet og senere med socialområdet.


Bestyrelsesmedlem: Jes Søgaard
jsogaard@cancer.dk

Jes Søgaard indtrådte i bestyrelsen i 2013.
Jes Søggard er dokumentations- og kvalitetschef i Kræftens Bekæmpelse og adjungeret professor i sundhedsøkonomi ved Aarhus Universitet. Er uddannet i socialvidenskab ved Syddansk Universitet i 1980.

Efter 18 år som universitetslærer og -forsker i Danmark og Sverige var han fra 1998 til 2012 direktør for Dansk SundhedsInstitut (DSI).


Bestyrelsesmedlem: Kate Juul Strandgaard
katstran@rm.dk


Bestyrelsesmedlem: Louise Weikop 
wei-aeh@aalborg.dk

Louise Weikop har siden begyndelsen af 2017 været ansat som kontorchef i Kvalitets- og Innovationsenheden i Ældre- og Handicapforvaltningen i Aalborg Kommune.

Før ansættelsen ved Aalborg Kommune har Louise arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i regionalt regi, som kvalitetskonsulent på Aalborg Universitetshospital.

Louise er uddannet cand. scient. adm. fra Aalborg Universitet i 2001, og har desuden en master i Kvalitet og Ledelse fra Syddansk Universitet.


Bestyrelsesmedlem: Mette Mollerup
mailto: mette.mollerup@rsyd.dk


Bestyrelsesmedlem: Christian von Plessen
christian.von.plessen@rsyd.dk