Metodehåndbog

Sundhedsvæsenets kvalitetsbegreber og -definitioner  Metodehåndbog i Kvalitetsudvikling


Vision og Mission

Selskabets vision og mission er udarbejdet for at synliggøre hvad selskabets vision og vision er i form af hvad selskabet gerne vil kendes for?  
(kerneværdier) samt strategien for dette.

Vision og mission 2016

Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 21. september 2016.

Kalender og Nyhedsbreve

Kalender

Hvad kan vi lære af det skotske sundhedsvæsen?
Dato: Den 1. - 4. maj
Sted: Studietur til Edinburgh
Arrangør: Altinget
Læs mere

Sæt X i kalenderen den 9. april 2018, hvor der afholdes medlemsmøde og generalforsamling i Domus Medica, København.

Årsmøde 2018
Sammenhæng i kvalitetsarbejdet - fra patient til minister
Dato: Fredag den 12. januar - Lørdag den 13. januar 2018
Sted: Hotel Nyborg Strand
Program
Præsentationer

Medlemsmøder: Hvordan forbedrer risikobaseret tilsyn kvaliteten i det danske sundhedsvæsen?
Dato: Mandag den 18. september 2017 i Domus Medica, København eller Torsdag den 21. september 2017 på Århus Universitetshospital, Skejby
Tidspunkt: kl. 16.00 - 18.00
Program 
Præsentationer 

Videooptagelse  af oplæg ved Kontorchef Charlotte Hjort, Styrelsen fra Patientsikkerhed

Nyhedsbreve